Happy Delivery Cable TVโครงการแข่งขันฟุตบอล

Posted by peng May 12, 2010, under ข่าวท้องถิ่น | Comments Off

PDVD 0008 300x245 โครงการแข่งขันฟุตบอล

ที่ ศาลากลาง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  จัดโครงการแข่งขันฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 โดยมี นาย อำนวย รัศมิทัศ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  โดยรับการสนับสนุนเป็นเงินจำนวน หนึ่งล้านบาท  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และ คุณภาพ  ของเยาวชน และประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวณการที่สามารถช่วยพัฒนาการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายที่ดี  และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี และมีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยการแข่งขันจะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน มิถุนายน 2553 ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง และ อำเภอบางเสาธง

Get the Flash Player to see this content.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.

Leave a Reply
Power by รับติดตั้ง INTERNET-Wifi | Longchamp | ประกาศขายของฟรี | longchamp handbags | Cable Thailand | ม้วน,พับ,ตัด เหล็ก | ลองแชม | Internet Apartment | Special Product |